Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty: targowa, skarbowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
e – Serwis Podatki Lokalne
e – Serwis Podatki Lokalne
informacje przykłady wzory

O podatkach i opłatach

Tytuł wykonawczy bez upomnienia
13 listopada 2017
Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia jeżeli spełnione są trzy warunki. Po pierwsze, egzekucja musi dotyczyć nale
Nowe sprawozdanie podatkowe SP-1
10 listopada 2017
Począwszy od 2018 r. organ podatkowy będzie zobowiązany do sporządzania nowego  sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolneg
Dochód w 2016 r. z 1 ha przeliczeniowego
25 września 2017
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł, o czym stanowi obwieszczenie Prezesa Główne
Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości
18 września 2017
Od 1 stycznia 2018 r. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego będą z
Skracanie terminu płatności dla inkasentów jest niedopuszczalne
31 sierpnia 2017
Art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa: Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatko
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
17 sierpnia 2017
Jeszcze przez 14 dni (do 31 sierpnia 2017 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku pr

Wybrane wpisy

Aktualności 2018
Opłaty - komentarze
Podatki - komentarze
Pozostałe - komentarze
Nowe sprawozdanie podatkowe SP-1

Nowe sprawozdanie podatkowe SP-1

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Nowe wzory dokumentów do OP.

Nowe wzory dokumentów do OP.

Zestawienie publikacji dotyczących stawek podatków i opłat na 2016 r.

Zestawienie publikacji dotyczących stawek podatków i opłat na 2016 r.

Małżonek podatnika w tytule wykonawczym

Małżonek podatnika w tytule wykonawczym

Ogródki działkowe – stanowisko Ministerstwa Środowiska.

Ogródki działkowe – stanowisko Ministerstwa Środowiska.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korekta deklaracji po wszczętym postępowaniu

Korekta deklaracji po wszczętym postępowaniu

Decyzja z opłatą śmieciową.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Zmniejszenie opłaty w przypadku śmierci jednej z osób zamieszkujących nieruchomość.

Zmniejszenie opłaty w przypadku śmierci jednej z osób zamieszkujących nieruchomość.

Edukacja podatkowa

e-Serwis Podatki Lokalne (jak zamówić)
e - Serwis Podatki Lokalne to jedyna specjalistyczna publikacja z możliwością wyboru artykułów:
Spis artykułów
Spis artykułów  zamieszczonych w e - Serwisie Podatki Lokalne w 2017 r. e - Serwis Podatki Lokalne

Odpowiedzi na pytania

Przykłady

Wzory

Konsultacje

Klasyfikacja budżetowa (paragrafy)

99
podatek od nieruchomości
99
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
99
koszty upomnienia
99
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl