Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty: targowa, skarbowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
e – Serwis Podatki Lokalne
e – Serwis Podatki Lokalne
informacje przykłady wzory

Tematycznie

e - Serwis Podatki Lokalne
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty
Ordynacja podatkowa
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny
Podatki
Postępowanie przedegzekucyjne
Prawo
Rachunkowość
Dochód w 2016 r. z 1 ha przeliczeniowego

Dochód w 2016 r. z 1 ha przeliczeniowego

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości

Skracanie terminu płatności dla inkasentów jest niedopuszczalne

Skracanie terminu płatności dla inkasentów jest niedopuszczalne

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Opłata za scan dokumentu

Opłata za scan dokumentu

Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej

Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej

“Skutki” dotyczące opłaty śmieciowej w Rb – 27S

“Skutki” dotyczące opłaty śmieciowej w Rb – 27S

Odpowiedzialność solidarna bez kolejnych zmian

Odpowiedzialność solidarna bez kolejnych zmian

Odmowa stwierdzenia nadpłaty wyłącznie na wniosek

Odmowa stwierdzenia nadpłaty wyłącznie na wniosek

Zarząd czy zarządca?

Zarząd czy zarządca?

Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Publikacja wykazu podatników z preferencjami podatkowymi

Publikacja wykazu podatników z preferencjami podatkowymi

Termin płatności

Termin płatności

Niemożliwe zaliczenie zwrotu vat na podatek od nieruchomości

Niemożliwe zaliczenie zwrotu vat na podatek od nieruchomości

Punkt handlowy z opłatą targową

Punkt handlowy z opłatą targową

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Opłata reklamowa

Opłata reklamowa

Termin płatności podatku

Termin płatności podatku

Nieprawidłowa ryczałtowa stawka opłaty

Nieprawidłowa ryczałtowa stawka opłaty

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Negatywna przesłanka stosowania ulgi inwestycyjnej

Negatywna przesłanka stosowania ulgi inwestycyjnej

Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwrot podatku

Zwrot podatku

Koszty upomnienia

Koszty upomnienia

Możliwość umorzenia kosztów upomnienia z urzędu

Możliwość umorzenia kosztów upomnienia z urzędu

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli w przypadku zwolnienia podatkowego

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli w przypadku zwolnienia podatkowego

Ewidencja zapłaty od aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki

Ewidencja zapłaty od aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki

Adres elektroniczny pełnomocnika profesjonalnego

Adres elektroniczny pełnomocnika profesjonalnego

Rata podatku

Rata podatku

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe

Wspólnicy spółki cywilnej podatnikiem podatku od nieruchomości

Wspólnicy spółki cywilnej podatnikiem podatku od nieruchomości

Aktualne 3 wzory TW

Aktualne 3 wzory TW

Upomnienia nie doręcza się pełnomocnikowi

Upomnienia nie doręcza się pełnomocnikowi

Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.

Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.

Artykuły 2017 r.

Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości

Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości

Zmiany dla wierzycieli

Zmiany dla wierzycieli

Nowy wzór tytułu wykonawczego

Nowy wzór tytułu wykonawczego

Grunty klasy VIz

Grunty klasy VIz

Nowy e – Serwis Podatki Lokalne nr 5(2016)

Nowy e – Serwis Podatki Lokalne nr 5(2016)

Nieprawidłowości we wzorach deklaracji

Nieprawidłowości we wzorach deklaracji

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

Doręczanie pism w świetle OP i KPA

Doręczanie pism w świetle OP i KPA

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

Sprawozdanie Rb – 27 S za marzec 2016 r. – zmiana w przepisach

Sprawozdanie Rb – 27 S za marzec 2016 r. – zmiana w przepisach

Nienaliczanie odsetek za zwłokę bez zmian

Nienaliczanie odsetek za zwłokę bez zmian

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

Organ podatkowy rozstrzyga na korzyść podatnika.

e – Serwis Podatki Lokalne (2)

e – Serwis Podatki Lokalne (2)

Publikacja wysokości odsetek za zwłokę.

Publikacja wysokości odsetek za zwłokę.

e-Serwis Podatki Lokalne

e-Serwis Podatki Lokalne

Nowe wzory dokumentów do OP.

Nowe regulacje z zakresu egzekucji administracyjnej

Nowe regulacje z zakresu egzekucji administracyjnej

Zmiana wysokości podatku w trakcie roku podatkowego.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Zmiana do podatku od nieruchomości.

Zestawienie publikacji dotyczących stawek podatków i opłat na 2016 r.

Zestawienie publikacji dotyczących stawek podatków i opłat na 2016 r.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2016 r.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2016 r.

Publikacja zmian do Ordynacji podatkowej.

Stawka podatku leśnego w 2016 r.

Stawka podatku leśnego w 2016 r.

Cena skupu żyta na 2016 r.

Cena skupu żyta na 2016 r.

Zmiany w stawkach podatków lokalnych w 2016 r.

Zmiany w stawkach podatków lokalnych w 2016 r.

Zmiana dochodu uprawniającego do zwolnienia z opłaty śmieciowej.

Zmiana dochodu uprawniającego do zwolnienia z opłaty śmieciowej.

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

Zmiany w kosztach upomnienia

Zmiany w kosztach upomnienia

Nowa opłata lokalna – opłata reklamowa.

Wyjaśnienia RIO w Lublinie nt. opłaty śmieciowej.

Wyjaśnienia RIO w Lublinie nt. opłaty śmieciowej.

Małżonek podatnika w tytule wykonawczym

Małżonek podatnika w tytule wykonawczym

Imię matki i ojca w deklaracji.

Imię matki i ojca w deklaracji.

Ogródki działkowe – stanowisko Ministerstwa Środowiska.

Ogródki działkowe – stanowisko Ministerstwa Środowiska.

Ordynacja podatkowa – tekst jednolity.

Ordynacja podatkowa – tekst jednolity.

Dochód rozporządzalny w 2014 r.

Dochód rozporządzalny w 2014 r.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Skutki niedotrzymania odroczonego terminu płatności.

Rozliczenie nadpłaty

Zwrot podatku akcyzowego z paliwa.

Zwrot podatku akcyzowego z paliwa.

Rekultywacja a względy techniczne.

Rekultywacja a względy techniczne.

Uchwała o terminie uiszczania opłaty śmieciowej do zmiany do 31 lipca 2016 r.

Uchwała o terminie uiszczania opłaty śmieciowej do zmiany do 31 lipca 2016 r.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomość z odrębną własnością lokali.

Opłata skarbowa: wg miejsca złożenia skargi kasacyjnej, a nie do Warszawy.

Opłata skarbowa: wg miejsca złożenia skargi kasacyjnej, a nie do Warszawy.

Budynek z ubytkami w dachu objęty podatkiem od nieruchomości.

Budynek z ubytkami w dachu objęty podatkiem od nieruchomości.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady

Rowy z oznaczeniem użytku rolnego bez podatku.

Rowy z oznaczeniem użytku rolnego bez podatku.

Korekta deklaracji po wszczętym postępowaniu

Korekta deklaracji po wszczętym postępowaniu

Klasyfikacja do tytułu wykonawczego.

Klasyfikacja do tytułu wykonawczego.

Przesłanki wydłużenia terminu przedawnienia.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – interpretacja MF

Tytuł wykonawczy z pominięciem upomnienia

Tytuł wykonawczy z pominięciem upomnienia

Stawki podatku: rolnego i leśnego w 2015 r.

Stawki podatku: rolnego i leśnego w 2015 r.

Nowe regulacje – październik 2014 r.

Nowe regulacje – październik 2014 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat w 2015 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat w 2015 r.

Kara porządkowa i zastaw skarbowy w 2015 r. bez zmian.

Kara porządkowa i zastaw skarbowy w 2015 r. bez zmian.

Nieruchomość związana z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość związana z działalnością gospodarczą.

Ostatni dzień złożenia wniosku – 1 września.

Ostatni dzień złożenia wniosku – 1 września.

Tytuł wykonawczy bez potwierdzenia odbioru upomnienia.

Tytuł wykonawczy bez potwierdzenia odbioru upomnienia.

Przedawnienie mimo hipoteki

Przedawnienie mimo hipoteki

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Potrącenie z zaległości współwłaścicieli.

Potrącenie z zaległości współwłaścicieli.

Tajemnica skarbowa nie dla sołtysów?

Tajemnica skarbowa nie dla sołtysów?

Zakazana płatność z góry.

Zakazana płatność z góry.

Upomnienie doręczone w Urzędzie Gminy

Upomnienie doręczone w Urzędzie Gminy

Przedszkole i żłobek w podatku od nieruchomości.

Przedszkole i żłobek w podatku od nieruchomości.

Zaległości netto w Rb-27S

Zaległości netto w Rb-27S

Podatki i opłaty lokalne – tekst jednolity.

Podatki i opłaty lokalne – tekst jednolity.

Opłata targowa od gastronomii.

Opłata targowa od gastronomii.

Las własnością przedsiębiorcy.

Las własnością przedsiębiorcy.

Podatek od nieruchomości od części budynku.

Podatek od nieruchomości od części budynku.

Koszty upomnienia – ewidencja księgowa

Koszty upomnienia – ewidencja księgowa

Decyzja z opłatą śmieciową.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Moment przerwania biegu terminu przedawnienia.

Moment przerwania biegu terminu przedawnienia.

L- ka nie jest pojazdem specjalnym.

L- ka nie jest pojazdem specjalnym.

Nowe przepisy dla wierzyciela.

Nowe przepisy dla wierzyciela.

Przyczepy związane z działalnością rolniczą.

Zmiana organu podatkowego.

Odsetki za zwłokę  w ujęciu księgowym

Odsetki za zwłokę w ujęciu księgowym

Zwrot a nadpłata opłaty skarbowej

Zmiana w tajemnicy skarbowej.

Zmiana w tajemnicy skarbowej.

Wskaźnik do waloryzacji opłaty adiacenckiej.

Wskaźnik do waloryzacji opłaty adiacenckiej.

Opłata eksploatacyjna – jednolity tekst ustawy.

Określenie inkasenta opłaty targowej

Krok do e-administracji.

Krok do e-administracji.

Nałożenie kary porządkowej na spółkę.

Nałożenie kary porządkowej na spółkę.

Odsetki za zwłokę bez zmian.

Odsetki za zwłokę bez zmian.

Projekt zmian w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

Projekt zmian w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

Umorzenie i przedawnienie zaległości podatkowej w ewidencji księgowej.

Umorzenie i przedawnienie zaległości podatkowej w ewidencji księgowej.

Wyłączenie z opodatkowania dróg wewnętrznych w latach 2004 – 2006.

Wyłączenie z opodatkowania dróg wewnętrznych w latach 2004 – 2006.

Zmiana do opłaty skarbowej.

Pomoc do 30.06.2014 r.

Uporczywe niewpłacanie podatku.

Uporczywe niewpłacanie podatku.

Zaświadczenie o niezaleganiu a odwołanie od decyzji

Oryginał tytułu wykonawczego

Oryginał tytułu wykonawczego

Zmniejszenie opłaty w przypadku śmierci jednej z osób zamieszkujących nieruchomość.

Zmniejszenie opłaty w przypadku śmierci jednej z osób zamieszkujących nieruchomość.

Ewidencja opłaty komorniczej.

Ewidencja opłaty komorniczej.

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa w 2014 r.

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa w 2014 r.

Zwolnienie od podatku budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Możliwa więcej niż jedna deklaracja.

Deklaracja bez informacji o odpowiedzialności karnej.

Nowa kategoria przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.

Podatek rolny – tekst jednolity.

Podatek rolny – tekst jednolity.

Opinia izby rolniczej.

Opinia izby rolniczej.

Tekst jednolity ustawy.

Edukacja podatkowa

e-Serwis Podatki Lokalne (jak zamówić)
e - Serwis Podatki Lokalne to jedyna specjalistyczna publikacja z możliwością wyboru artykułów:
Spis artykułów
Spis artykułów  zamieszczonych w e - Serwisie Podatki Lokalne w 2017 r. e - Serwis Podatki Lokalne

Klasyfikacja budżetowa (paragrafy)

99
podatek od nieruchomości
99
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
99
koszty upomnienia
99
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O podatkach i opłatach

Dochód w 2016 r. z 1 ha przeliczeniowego
25 września 2017
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł, o czym stanowi obwieszczenie Prezesa Główne
Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości
18 września 2017
Od 1 stycznia 2018 r. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego będą z
Skracanie terminu płatności dla inkasentów jest niedopuszczalne
31 sierpnia 2017
Art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa: Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatko
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
17 sierpnia 2017
Jeszcze przez 14 dni (do 31 sierpnia 2017 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku pr
Opłata za scan dokumentu
28 lipca 2017
Od 5 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowa wysokość opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej
24 lipca 2017
Przez właścicieli nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
“Skutki” dotyczące opłaty śmieciowej w Rb – 27S
19 lipca 2017
W sprawozdaniu budżetowym Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za miesiąc czerwi
Odpowiedzialność solidarna bez kolejnych zmian
17 lipca 2017
Ministerstwo Finansów nie przewiduje kolejnych zmian w zakresie solidarnego obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności. W od
Odmowa stwierdzenia nadpłaty wyłącznie na wniosek
14 lipca 2017
Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji lub nowej deklaracji zm
Zarząd czy zarządca?
14 czerwca 2017
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi przedmiot wyroku WSA w Gliwicach z 7 listopada 2016 r.

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl