Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych opłata targowa skarbowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
Informacje
Informacje
komentarze wyjaśnienia

O kosztach upomnienia

Tematem e-Serwisu Podatki Lokalne nr 1(7)2017  koszty upomnienia.

W publikacji artykuły:

obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia,

zaliczenie wpłaty na koszty upomnienia,

umorzenie kosztów upomnienia,

przedawnienie kosztów upomnienia,

ewidencja księgowa kosztów upomnienia.

W artykułach odpowiedzi na pytania,  przykłady oraz wzory dokumentów. Dodatkowo, wybrane przepisy prawa związane z tematem „Koszty upomnienia”.

Warto przeczytać

Wybrane artykuły
Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Można zakupić lub zamówić

Sklep
 
Konsultacje
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy/konsultacji/szkolenia/opinii w rozwiązaniu problemu z zakres

Który przepis ordynacji podatkowej reguluje ?

99
Korygowanie deklaracji
99
Terminy załatwiania spraw
99
treść decyzji
99
Zakres tajemnicy skarbowej

O podatkach i opłatach

Niemożliwe zaliczenie zwrotu vat na podatek od nieruchomości
2017/05/22
Uchwała NSA z 27 marca 2017 r. I FPS 9/16: "Czy art. 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,
Punkt handlowy z opłatą targową
2017/05/18
Punkt handlowy stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, niepołączony trwale z gruntem, jako że nie został ex
Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową
2017/05/17
Hipoteka przymusowa przysługuje nie tylko z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kosztów upomnien
Czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego
2017/05/16
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w spraw
Termin płatności podatku
2017/05/15
15 maja 2017 r. to termin płatności raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizac
Nieprawidłowa ryczałtowa stawka opłaty
2017/05/11
Niedopuszczalne zapisy w uchwale w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki let
Rejestr Należności Publicznoprawnych
2017/05/10
Od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowy rejestr - Rejestr Należności Publicznoprawnych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Sz
Negatywna przesłanka stosowania ulgi inwestycyjnej
2017/05/09
NSA w wyroku z 6 kwietnia 2017 r. II FSK 819/15 potwierdza: Realizacja inwestycji przy udziale dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego ze środków Agencji
Stan techniczny budynku
2017/05/08
Ustawowa definicja budynku wynikająca z art. 1 a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla
Zwrot podatku
2017/05/05
Instytucja zwrotu podatku występuje również w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl