Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych opłata targowa skarbowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
Informacje
Informacje
komentarze wyjaśnienia

Wkrótce !

Już wkrótce nowy e-Serwis Podatki Lokalne z tematem

U P O M N I E N I E.

W publikacji odpowiedzi na pytania:

  • Od czego zależy termin przesłania upomnienia?
  • Do kogo przesłać upomnienie (współwłaściciele, małżonek zobowiązanego, pełnomocnik)?
  • Czy koszty upomnienia można umorzyć (wzór decyzji w sprawie umorzenia)?
  • Czy koszty upomnienia ulegają przedawnieniu?

Warto przeczytać

Wybrane artykuły
Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.

Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.

Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości

Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Zmiany w kosztach upomnienia

Zmiany w kosztach upomnienia

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Można zakupić lub zamówić

Sklep
e - Serwis Podatki Lokalne
Konsultacje
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy/konsultacji/szkolenia/opinii w rozwiązaniu problemu z zakres

Artykuły Ordyancji podatkowej

99
Termin płatności
99
przedawnienie zobowiązania podatkowego
99
Pojęcie nadpłaty
99
definicja strony

O podatkach i opłatach

Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.
2017/03/03
Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory: UPL-1P (Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej), OPL-1P (Zawiadomienie o zmi
Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości
2016/11/17
Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną Nr PS2.8401.2.2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wspó
Zmiany dla wierzycieli
2016/09/08
Od dzisiaj, tj, 8 września 2016 r. obowiązują zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawi
Nowy wzór tytułu wykonawczego
2016/09/05
Od 6 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2016 r. wprowadzające nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należ
Grunty klasy VIz
2016/08/24
Ministerstwo Finansów w piśmie nr PS2.054.13.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. wyjaśnia sposób przeliczania użytków rolnych z hektarów fizycznych na hektary przeli
Nowy e – Serwis Podatki Lokalne nr 5(2016)
2016/08/19
W Sklepie do nabycia nowy e - Serwis Podatki Lokalne - nr 5(2016), a w nim: Temat tygodnia Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe
Nieprawidłowości we wzorach deklaracji
2016/08/16
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (pismo nr K.0712.31.KK.2016) przedstawiła wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w u
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
2016/08/09
W Monitorze Polskim poz. 779 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lok

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl